OUR VISION
ทุกสิ่งที่เราสรรค์สร้าง …เพื่อทุกอย่าง สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
Everything we do … lead everyone to the good Quality of Life


HEALTH

คุณภาพชีวิตที่ดี ที่เริ่มต้น
จากสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง

 


WEALTH

คุณภาพชีวิตที่ดี
ที่มีรายได้
และมีการงานที่มั่นคง

 


HAPPINESS

คุณภาพชีวิตที่ดี
ที่ก่อให้เกิดความสุข
ทั้งร่างกาย และจิตใจ

 

OUR MISSION

ZALUTE มีหน้าที่คิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
ปลอดภัยจากโรคร้าย และผลิตภัณฑ์ที่เสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้กับผู้ใช้
เราค้นคว้าวิจัยร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตัวจริง และผลิตสินค้าจากโรงงาน
ที่มีเทคโนโลยี และมาตรฐานสูงสุดในอุตสาหกรรม

เราตั้งใจส่งต่อผลิตภัณฑ์เหล่านั้น ผ่านโมเดลธุรกิจตัวแทนจำหน่าย
เพื่อแบ่งปันความมั่งคั่งให้ผู้ที่สนใจ พร้อมส่งเสริมการสนับสนุนเต็มรูปแบบ
โดยมีเป้าหมายให้ตัวแทนของเรา สร้างรายได้อย่างมั่นคงยั่งยืน

ZALUTE ปรารถนาที่จะคนไทยมีสุขภาพดี มีความเป็นอยู่และความมั่งคั่งที่ดีขึ้น
ซึ่งจะก่อให้เกิดความสุขทั้งทางร่างกาย และจิตใจในที่สุด
“เพราะชีวิตที่ดี… ไม่ใช่แค่การมีอายุยืนยาว”
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ZALUTE สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งสุขภาพ
ความมั่งคั่ง และความสุขไปพร้อมกันนะครับ

สินค้าของเรา